Bir grup ruh sağlığı çalışanının bireysel ve toplumsal travmalar konusunda birlikte düşünmek, konuşmak, tartışmak, paylaşmak ve üretmek amacıyla kurduğu bir dernek olan TÇD, 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle tüzel kişiliğe kavuşmuştur. Bilgi Üniversitesi Uluslararası Travma Çalışmaları Sertifika Programı 2013-2014 döneminde eğitim alan ve tamamı ruhsal travma alanında aktif çalışan klinisyenlerden oluşan bir çekirdek kadro tarafından temelleri atılmıştır. Çekirdek kadro Psikiyatristler, Psikologlar ve Psikolojik Danışmanlardan oluşmakta olup, travma alanında çalışan klinisyen grup ile diğer travma çalışanları (sosyal çalışmacılar, medya çalışanları, hukukçular, gönüllüler, sivil toplum kuruluşları gibi) arasında bir köprü kurmayı ve amaçlarını gerçekleştirmek için benzer alanlarda faaliyet gösteren diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmayı hedeflemektedir.


Depremlerle, iç savaşla, göç dalgalarıyla, yoksullukla, ayrımcılıkla ortaya çıkan ve toplumda büyük travmalar yaratan bir çok tarihsel sorun ülkemizde son derece günceldir. Türkiye'de mültecilerden, nefret cinayetleriyle karşı karşıya kalan trans bireylere kadar pek çok travma mağduru iç içe yaşamaktadır. Dünü ve bugünü travmalarla dolu olan bir ülkede, herhangi bir sebeple travmaya maruz kalmış kişilerin sayısı da gereksinimleri de fazladır. Toplumun travma mağduru olan her kesiminden bireyin iyi organize edilmiş bir kurum çatısı altında, yeterli donanıma sahip uzmanlardan sağlık hizmeti alması bu bireyler için temel bir sosyal haktır. Hak temelli yapılacak olan ve ayrım gözetmeksizin her kesimden insana fayda sağlamayı hedefleyen çalışmalarımızın ülkemiz için elzem olduğunu düşünüyoruz.